MANŽELSKÁ A PREDMANŽELSKÁ PORADŇA

O VZŤAHOCH


Charakteristiky šťastných partnerstiev:

„Prvý krok smerom k zlepšeniu situácie je uvedomenie si, že v každom konflikte hráme aktívnu úlohu a že naša úloha je tá, ktorú môžeme ovplyvniť. Môžeme zmeniť iba seba, ale úloha ostatných v konflikte nemôže ostať nezmenená, keď sa naša zmení. Riešenie problému spočíva len v našich rukách. Je zbytočné čakať na nášho spoločníka, aby sa chopil iniciatívi, pretože čakanie iba zhoršuje problém.“

RUDOLF DREIKURS


Rudolf Dreikurs (1946) bol prvý, ktorý spozoroval, že tie vlastnosti, ktoré nás v začiatkoch na partnerovi priťahovali sú v konečnom dôsledku vlastnosťami, ktoré sú zdrojom konfliktov a rozchodov. Dreikurs uviedol, že na každú ľudskú vlastnosť sa môžeme pozerať z pozitívnej, ale aj negatívnej perspektívy. Človek tak môže byť považovaný za silného alebo slabého, milého alebo tyrana. Záleží to od uhlu pohľadu.

Adlerove pravidlá na dosiahnutie „Perfektnej lásky“. (McCurdy, 2007, IN: Peluso, P.: Couples Therapy)

 1. Voči parnerovi sa neponižujte, ani sa nad neho nevyvyšujte: vnímajte ho ako rovnocenného.
 2. Neočakávajte dokonalú lásku , milujte ženu, nie anjela, a milujte muža, nie princa.
 3. Nerozmýšľajte v pojmoch ja alebo ty, ale my ako dvojica.
 4. V láske neberte bez dávania, ani nedávajte bez toho, aby ste si niečo vzali.
 5. Nevyberajte si partnera, ktorý Vás fyzicky nepriťahuje, ale takisto si nevyberajte partnera iba na základe fyzickej príťažlivosti.
 6. Spolupracujte s Vaším partnerom v každej oblasti života – sociálnej, ekonomickej, intelektuálnej, duchovnej, emocionálnej a biologickej.
 7. Nestrácajte sa v slepých uličkách – vždy je cesta ako sa dostať von z emocionálneho labyrintu .
 8. Nebuďte otrokom konvencií, ani vlastných presvedčení: pamätajte, že nie ste len indivíduum, ale jednotka Vašej sociálnej skupiny a ľudskej rasy.

 

Carlson a Dinkmeyer (2003) zdôrazňujú 9 charakteristík, ktoré sa vyskytujú u dobre fungujúcich manželstiev:

 1. Majú zodpovednosť za vlastné správanie a rozvíjajú vlastnú sebahodnotu.
 2. Vzájomne sa podporujú.
 3. Identifikujú a realizujú svoje spoločné ciele.
 4. Vyjadrujú si navzájom svoje pocity otvorene a úprimne.
 5. Pozorne počúvajú keď partner vyjadruje svoje pocity.
 6. Snažia sa porozumieť faktorom, ktoré ovplyvňujú ich vzťah.
 7. Prejavujú si vzájomný rešpekt a podporujú sa navzájom v uskutočňovaní spoločných cieľov.
 8. Riešia vzťahové konflikty.
 9. Prispievajú k rovnocennému fungovaniu vo vzťahu.

 

V náväznosti na tieto charakteristiky existujú schopnosti, ktoré sa považujú za najdôležitejšie na to, aby vzťah dobre fungoval:

 1. Pre oboch partnerov je vzťah prioritou.
 2. Pravidelná komunikácia
 3. Vzájomná podpora
 4. Partnerské stretnutia a rozhovory
 5. Vzájomné vyjednávanie, určenie pravidiel a riešenia konfliktov
 6. Pravidelná spoločná zábava a smiech

 

Štastné páry majú nasledujúce charakteristiky:

 1. Cit spolupatričnosti – kapacita dávať a brať a spolupracovať namiesto ničenia vzťahu.
 2. Používajú zdroje uvedené v bode č. 1. na budovanie vzťahu. Vedia, že ich vzťah má pozitívny účel.
 3. Poznajú pozitívne alternatívy k problémom, ktoré sa zdajú byť neriešiteľné.
 4. Šťastné páry majú zmysel pre humor a spoločne sa zabávajú.

 

WORKSHOPS

Riešenie konfliktov v partnerských vzťahoch (8.3.2014)

WORKSHOPS

Zlepšenie komunikácie v partnerskom vzťahu (22.3.2014)

WORKSHOPS

"Niekto to rád horúce" - Zlepšite si svoju sexualitu a intimitu!

PRÍBEHY

Váš vzťah je v troskách, a obaja to viete. Ale neviete, ako by ste ho mohli vylepšiť. Alebo nemáte istotu, ci je ešte nádej vzťah zachrániť, a či je na to vôla...

NEVERA

Čo robíte preto, aby sa Váš partner s Vami cítil dobre, aby s Vami chcel zostať?...vôla...

SEX

Choroba, nevera, sex, hnev, problémy v komunikácii, odlišná výchova ...

O VZŤAHOCH

Prvý krok smerom k zlepšeniu situácie je uvedomenie si, že v každom konflikte hráme aktívnu úlohu a že naša úloha je tá, ktorú môžeme ovplyvniť. ...

COPYRIGHT©2014 MANŽELSKÁ A PREDMANŽELSKÁ PORADŇA