MANŽELSKÁ A PREDMANŽELSKÁ PORADŇA

SEX


„Sexuálny život je metaforou celého vzťahu“.

DAVID SCHNARCH


David Schnarch (1991) veril, že sexuálne správanie páru je vyjadrením celkového fungovania v páre a môže terapeutovi pomôcť zistiť ako partneri fungujú a na základe toho robiť intervencie.

Zdrojov sexuálnych problémov môže byť viacero. Samozrejme je najprv potrebné vylúčiť medicínsku príčinu.


Podľa Alfreda Adlera majú problémy v sexualite nasledujúce zdroje:

1. Rozpor medzi tým, po čom túžim na jednej strane, a obmedzenia spoločnosti a výchovy na strane druhej. Napr. veriaci ľudia túžia po sexuálnych praktikách, ktoré im zakazuje ich ideológia. Tento vnútorný boj spôsobuje napätie a nešťastie v sexualite človeka a tak aj v celkovom fungovaní páru.

2. Skúsenosti z detstva, postoje a názory rodičov na sex. Dievčatá sú často v našej spoločnosti vedené k morálnej čistote, k potláčaniu sexuality za účelom získania partnera, resp. manžela. Stačí aby matka, ktorú opustil manžel denno denne rozprávala dcére o tom, akí sú muži zlí, ako im ide len o sex a preto sa musí mať na pozore a manipulovať s nimi. Takéto dievča vyrastie a nebude schopné šťastného partnerského a sexuálneho spolužitia.

3. Konflikty vo vzťahoch. 90 % párov, ktoré majú neriešený a dlhotrvajúci konflikt prežíva aj svoj sexuálny život ako konfliktný a neuspokojivý. Konflikty vo vzťahu sa veľmi rýchlo uhniezdia aj v spálni...


Najdôležitejší sexuálny orgán je MOZOG!

Od 90. rokov 20 storočia sa sexuálna terapia zaoberá úlohou osobnosti v sexualite. Hlavným predstaviteľom je David Schnarch. Podľa neho orgazmus nepredstavuje vrchol sexuálneho prejavu. Veľa sexuálneho potenciálu je za hranicou fyzična. Subjektívne prežívanie a vnímanie sexuálnej slasti nie je bezprostredne spojené s fyzičnom. Kvalitné prežívanie zahŕňa emócie, to znamená, keď sa partnerovi odhalíme emocionálne, ale aj to, či sa sám so sebou cítim spokojne. Ak som nevyrovnaný, ani môj sexuálny živote nebude uspokojivý. Jedinci, ktorí nie sú psychicky osamostatnení, to znamená, že sú stále naviazaní na pôvodnú rodinu, vykazujú v páre emocionálnu závislosť – my dvaja sme proti celému svetu. Zo začiatku je to krásne a romantické, ale časom je to frustrujúce, pretože od partnera očakávajú potvrdenie vlastnej sexuálnej hodnoty.


Časté mýty o sexualite (Peluso, 2006)

1. Na uspokojivý sexuálny život je potrebný pohlavný styk.
2. Snaha o vzájomný orgazmus je nevyhnutná. Iba páry, ktoré majú orgazmus v rovnakej chvíli, zostávajú spolu.
3. Muži potrebujú erekciu na to, aby sa mohli milovať.
4. Sex musí byť spontánny.
5. Muži sú vždy pripravení. Muž musí ženu na sex pripraviť.
6. Všetky sexuálne problémy sú vyriešiteľné.
7. Ženy nemajú záujem o sexuálne fantázie.


Princípy na úspešnú zmenu v párovej terapii:

1. Rozvoj a udržanie kvalitného vzťahu vyžaduje čas.
2. Špecifické schopnosti pre dobrý vzťah sa dajú naučiť.
3. Každý z partnerov má zodpovednosť zmeniť sa.
4. Keď sa pocity lásky a starostlivosti zmenšili, môžu znova narásť, ak sa odstráni konflikt.
5. Malé zmeny sú veľmi dôležité na to, aby priniesli veľkú zmenu. Veľmi často očakávame rýchlu a veľkú zmenu. Dlhotrvajúca a veľká zmena vyžaduje dlhý čas a úsilie.

WORKSHOPS

Riešenie konfliktov v partnerských vzťahoch (8.3.2014)

WORKSHOPS

Zlepšenie komunikácie v partnerskom vzťahu (22.3.2014)

WORKSHOPS

"Niekto to rád horúce" - Zlepšite si svoju sexualitu a intimitu!

PRÍBEHY

Váš vzťah je v troskách, a obaja to viete. Ale neviete, ako by ste ho mohli vylepšiť. Alebo nemáte istotu, ci je ešte nádej vzťah zachrániť, a či je na to vôla...

NEVERA

Čo robíte preto, aby sa Váš partner s Vami cítil dobre, aby s Vami chcel zostať?...vôla...

SEX

Choroba, nevera, sex, hnev, problémy v komunikácii, odlišná výchova ...

O VZŤAHOCH

Prvý krok smerom k zlepšeniu situácie je uvedomenie si, že v každom konflikte hráme aktívnu úlohu a že naša úloha je tá, ktorú môžeme ovplyvniť. ...

COPYRIGHT©2014 MANŽELSKÁ A PREDMANŽELSKÁ PORADŇA